Диагностика

what-a-ct-scanner-looksl-like

   Диагностиката е в основата за осъществяване на рентгенов сервиз на високо ниво, освен със сервизна база, специфични инструменти, фантоми и измервателни уреди, са необходими и инвестиции в обучение и развитие на човешкият потенциал.

   Сервизните ни специалисти разполагат с необходимите, умения, опит, техническа база и подготовка за диагностика на проблеми както на място така и от разстояние.

   Използвайки най-съвременните технологии при диагностиката на рентгеновата апаратура. Вие може да разчитате на професионалното ни мнение относно вашата апаратура за образни изследвания.

online-diagnostic-tools-coverZ-6-373218-13

Сервиз

Основната ни сервизна дейност обхваща:

 • Ренгенови костни денситометри
 • Рентгенови мамографи
 • Хирургични С-дъги
 • Графични рентгенови апарати
 • Комбинирани скопично-графични апарати
 • Компютърни томографи
 • Ядрено Магнитни Резонанси
 • Компютърни томографи

Разполагаме с необходимите:

 • квалификация
 • опит
 • апаратура
 • специфичен инструментариум
 • сервизна документация
MBAl botevgrad