C-рамо Arcadis Orbic 3D, Siemens

Налично

C-рамо Arcadis Orbic 3D, Siemens

2 бр. медицински монитори

Мощност на генератора – 2.3 KW

Максимален ток на тръбата – 23 mA

Пулсова скопия – 23 mA

Дигитална графия – 0.2 mA до 23 mA

Ротация на образа – +/- 3600

Моторизирани движения на С-рамо

Ротация – +/-190°